Gastroenterologia

Choroby przewodu pokarmowego stanowią częsty problem zdrowotny ludzi w różnym wieku. Przedłużające sie bóle brzucha czy krwawienia z odbytu mogą stanowić początek poważnych schorzeń. Wczesne wykrycie choroby zawsze stwarza większą szansę wyleczenia.

Diagnostyka chorób żołądka, dwunastnicy, jelita grubego, to domena badań endoskopowych i USG. Gastroskopia służy do oceny żołądka i dwunastnicy gdzie diagnostyka choroby wrzodowej często wymaga także pobrania wycinków histopatologicznych celem wykluczenia zmian nowotworowych oraz umożliwia wykonanie testu urazowego wykrycia infekcji bakterią Helicobacter Pylori. Zniszczenie tej ostatniej pozwala radykalnie zmniejszyć częstość nawrotów choroby wrzodowej dwunastnicy. Gastrofiberoskopia pozwala też na ocenę zaawansowania zgagi i rozpoznanie przepukliny przełykowej. Badanie endoskopowe wykonujemy po uprzednim przygotowaniu, co omawiamy na wizycie kwalifikacyjnej.

W Prywatnym Centrum Chirurgii wykonujemy różnego rodzaju badania oraz zabiegi związane z leczeniem chorób układu pokarmowego. Zapraszamy do kontaktu z naszą kliniką w celu umówienia wizyty kwalifikacyjnej do zabiegu.

Choroby jelita grubego manifestują się zwykle krwawieniem, bólami brzucha, biegunką, zaparciami, ale czasami ich jedynym objawem może być niejasnego pochodzenia niedokrwistość. Wywiad rodzinny potwierdzający nowotwór jelita grubego lub polipowatość stanowi także istotny impuls do wcześniejszych badań profilaktycznych.

Dysponujemy endoskopami o różnym zasięgu badania pozwalającymi nie tylko ocenić każdy odcinek jelita grubego, ale w wielu przypadkach jednocześnie zastosować leczenie zabiegowe: polipektomię endoskopowę czy też ewaporyzację zmiany argonem. Metody te pozwalają uniknąć konieczności otwarcia jamy brzusznej i są dobrodziejstwem współczesnej medycyny. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna, to coraz częściej występujące u nas autoimmunologiczne schorzenia jelit wymagające regularnych badań endoskopowych celem oceny stopnia zaawansowania, postępu leczenia i profilaktyki nowotworowej.

Badanie endoskopowe wykonujemy po uprzednim przygotowaniu, co omawiamy na wizycie kwalifikacyjnej. Badanie całego jelita grubego (kolonoskopia) wykonujemy zwykle w krótkim znieczuleniu ogólnym do czego potrzebny jest niewielki panel badań dodatkowych wykonywanych w naszym (lub innym) laboratorium.

 Komfort i bezpieczeństwo pacjenta - to nasza misja, poznaj nas bliżej!

 

Dostępne metody badań:

Konsultacje

W leczeniu chorób przewodu pokarmowego bardzo ważnym etapem jest konsultacja z lekarzem w celu ustalenia przyczyn powstania dolegliwości.

Podczas konsultacji lekarz dokona zewnętrznych oględzin jeśli takie będą możliwe. Pacjentowi zostaną zaproponowane możliwe badania i metody leczenia.

Wykonujemy pełen zakres badań ultrasonograficznych jamy brzusznej.

 

Gastrofiberoskopia

Gastrofiberoskopia jest to badanie endoskopowe czyli wziernikowe górnej części przewodu pokarmowego obejmujące przełyk, żołądek i dwunastnicę za pomocą giętkiego aparatu nazywanego gastrofiberoskopem zaopatrzonego w oświetlenie i kamerę. Badanie to jest dokładniejsze niż prześwietlenie radiologiczne górnego odcinka przewodu pokarmowego, gdyż umożliwia wzrokową ocenę błony śluzowej, a poza tym w czasie tego badania można pobrać pod kontrola wzroku wycinki do badania histopatologicznego, jak również wykonywać zabiegi instrumentalne.
Pacjent przed wykonaniem badania powinien być na czczo aby oczyścić światło jelita grubego.

 

Kolonoskopia

Zazwyczaj na dzień przed badaniem pacjent pozostaje na ścisłej diecie. Przygotowanie wymaga spożycia 3 do 4 litrów płynu z rozpuszczonym lekiem przeczyszczającym.

Badanie przeprowadza się przy użyciu kolonoskopu, w pozycji leżącej bocznej. Badanie trwa ok 15 - 45 minut. W razie konieczności w trakcie badania wykonujemy także wycięcie polipów (polipectomię), koagulację arganową poszerzonych naczyń i pobranie wycinków diagnostycznych w chorobach zapalnych i nowotworowych.

Sigmoidoskopia

Sigmoidoskopia to badanie endoskopowe jelita grubego, pozwalające diagnozować zmiany w ostatnim jego odcinku - odbytnicy, esicy oraz części zstępnicy. Dzięki sigmoidoskopii można wykryć owrzodzenia, zmiany polipowate, guzy i deformacje w badanej części jelita, zmiany naczyniowe oraz miejsca czynnego czy niedawno przebytego krwawienia. W trakcie badania można też pobrać wycinki do dalszych badań diagnostycznych. Gdy ma miejsce czynne krwawienie, można w trakcie badania zatamować krwotok. Wskazania do badania:
- przedłużająca się biegunka o niejasnej przyczynie
- krew w stolcu
- stolce ołówkowate
- bóle w trakcie defekacji

 

Polipectomia

Polipy bardzo często występują w jelicie grubym. Najczęściej wykrywane są podczas kolonoskopii, czyli badania endoskopowego. Każdy wykryty polip musi być usunięty.

Małe polipy - takie, których średnica nie przekracza 4 mm - mogą być niszczone podczas kolonoskopii. Czynność tę wykonuje się kleszczykami biopsyjnymi podłączonymi do źródła prądu. Większe polipy mogą być usuwane również endoskopowo tzw. pętlą diatermiczną. Zakończone pętlą narzędzie jest wprowadzane poprzez endoskop. Pętla jest zarzucana na polip, a następnie jest przez nią przepuszczany prąd elektryczny.
Duże polipy - średnica główki przekracza 4 cm - są usuwane operacyjnie.

 

Histopatologia

Pobranie wycinków w czasie kolonoskopii diagnostycznej powinno być wykonane w przypadku wykrycia zmian, które nie mogą być zdiagnozowane wyłącznie makroskopowo. W praktyce każda zmiana, wykryta w innych badaniach obrazowych jelita grubego, jest wskazaniem do kolonoskopii diagnostycznej, a patologiczny obraz endoskopowy w większości przypadków wymaga weryfikacji histopatologicznej.

Histopatolog dokonuje oceny materiału, uzyskanego w czasie kolonoskopii diagnostycznej, kilkoma sposobami. Analiza mikroskopowa komórek wybarwionych i utrwalonych za pomocą specjalnych odczynników pozwala na określenie czy dane komórki zaliczają się do nowotworowych.