Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) - wersja z dnia 25.05.2018 r.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Prywatne Centrum Chirurgii J. Winczakiewicz - M. Borkiewicz spółka jawna, mieszczące się przy ulicy Kołłątaja 10a w Toruniu.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@pcc.torun.pl lub na adres pocztowy placówki: Prywatne Centrum Chirurgii, ul. Kołłątaja 10a, 87-100 Toruń.

 

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Uprawnienia kandydatów do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Kandydatom przysługuje prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów prawa. Kandydat ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

Przechowywanie i udostępnianie danych osobowych

 

Dane osobowe przechowywanie będą maksymalnie przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Administrator nie przekazuje żadnych danych innym podmiotom, chyba że zachodzi prawnie uzasadniona konieczność lub odbywa się to na wyraźną prośbę lub za zgodą kandydata do pracy i jest dopuszczalne przez przepisy prawa. Dane kandydatów do pracy mogą być udostępnianie organom i instytucjom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub instytucji międzynarodowych. Dane nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji oraz profilowaniu.

Dane kontaktowe:

+48 56 660 09 07

+48 56 660 09 08

pcc@pcc.torun.pl

Prywatne Centrum Chirurgii

Winczakiewicz - Borkiewicz

Adres: Kołłątaja 10 A, 87-100 Toruń

Czynne od poniedziałku do piątku

Godziny otwarcia: 9.00-19.00