Polityka prywatności

1. Przetwarzamy dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszej stronie, m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Prywatne Centrum Chirurgii J. Winczakiewicz - M. Borkiewicz spółka jawna, mieszczące się przy ulicy Kołłątaja 10a w Toruniu. W przypadku pytań dotyczących wykorzystywania i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@pcc.torun.pl lub na adres pocztowy placówki: Prywatne Centrum Chirurgii, ul. Kołłątaja 10a, 87-100 Toruń.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Państwa dane, zebrane na podstawie Państwa zgody, przechowujemy nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Natomiast dane w celach statystycznych, w sposób uniemożliwiający identyfikację, przechowujemy przez okres 1 roku.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

9. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

10. Serwis korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii jedynie w celach statystycznych. Nasza strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia.

11. Serwis używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Używają one plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej .

12. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.