Przetwarzanie danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z monitoringu wizyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) - wersja z dnia 25.05.2018 r.

Informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentow, pracownikow oraz mienia, na terenie placowki prowadzony jest monitoring z użyciem urządzeń rejestrujących.

 

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Prywatne Centrum Chirurgii J. Winczakiewicz - M. Borkiewicz społka jawna, mieszczące się przy ulicy Kołłątaja 10a w Toruniu. W przypadku pytań dotyczących wykorzystywania i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@pcc.torun.pl lub na adres pocztowy placowki: Prywatne Centrum Chirurgii, ul. Kołłątaja 10a, 87-100 Toruń.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na obszarze monitorowanym w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. niezbędność przetwarzania do celow wynikających z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a i b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osob i mienia (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 2213) oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych
Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

Przechowywanie i udostępnianie danych osobowych
Zapisy monitoringu przechowywane są do momentu nadpisania, jednak nie dłużej jak 30 dni. Zapisy monitoringu mogą być udostępnianie tylko i wyłącznie organom i instytucjom upoważnionym do tego na podstawie przepisow prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub instytucji międzynarodowych. Zapisy monitoringu nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji oraz profilowaniu. Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić właściwe środki fizycznej, technicznej oraz organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnienim lub wykorzystaniem, zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych osobowych.